chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn

Lưu ngay lịch trình chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn

Lưu ngay lịch trình chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn

Chính phủ 2 nước vừa quyết định tiếp nối hành trình đặc biệt của những chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, trong đó có chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn. Tháng 8 và tháng 9 này cùn...