Chuyến bay từ Đài Bắc về Sài Gòn

[MỚI] Chuyến bay từ Đài Bắc về Sài Gòn đã cất cánh

[MỚI] Chuyến bay từ Đài Bắc về Sài Gòn đã cất cánh

Các chuyến bay từ Đài Bắc về Sài Gòn trong tháng 9/2021 này đã được nối lại. Quý hành khách thân mến có biết điều này? Sau thời gian dài bị trì hoãn các chuyến ba...